Başkanlık İç Kontrol Sistemi

Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
Daire Başkanlığı Temel Süreç Tanım Formları
Daire Başkanlığı Kritik Kontrol Noktaları Tablosu
Daire Başkanlığı Birim Risk Tablosu