Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü-Sadiye ODABAŞI (Şube Müdürü)


Sadiye ODABAŞI
Şube Müdürü
Sosyal Hizmetler
01.07.1959 tarihinde Yozgat’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yozgat’da tamamladı. 17.08.1977 tarihinde Yozgat Defterdarlığında memuriyete başladı. 1982 yılında Maliye Bakanlığı Maliye Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü) nden mezun oldu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi dalında Yüksek Lisans yaptı. 
Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev yaptı.
  • 01/1983 Maliye Bakanlığı Yozgat Defterdarlığı Personel Müdür Yardımcısı,
  • 11/1985  Maliye Bakanlığı Ankara Defterdarlığı Personel Müdür Yardımcısı,
  • 10/1985 Maliye Bakanlığı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdür Yardımcısı,
  • 08/1990 Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Saymanı,   
  • 07/2001 Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığında,
                              Eğitim Organizasyon Şube Müdürü
                              Toplam Kalite Yönetimi Şube Müdürü     
  • 12/2004 Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü
  • 01/2007 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında,
                              Kalite Güvence Sistemleri Müdürü
                              İç Kontrol Müdürü
                              Bütçe Kesin Hesap ve Performans Programı Müdürü
                              Gelir İstatistikleri ve Raporlama Müdürü
Sadiye ODABAŞI, çeşitli Eğitim ve Kurslara katılmış olup, Toplam Kalite Yönetimi Eğiticisi ve Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğiticisi olup, EFQM projesinde çalışmış ve Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip bulunmaktadır.
Halen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında geçici görevli olup, 02.12.2013 tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü unvanı ile Taşınır Kayıt Kontrol Hizmetleri Birim Sorumlusu olarak görev yapmakta iken 16.10.2015 tarihinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir.