Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü-Hasan AKTAŞ (Şube Müdürü)

Hasan AKTAŞ
Şube Müdürü
Yönetim Hizmetleri


1969 yılında Ankara-Kızılcahamam’da doğdu.
Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
KATILDIĞI KURSLAR VE EĞİTİMLER
İç Kontrol ve Risk Yönetimi,  Süreç Yönetimi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, Taşınır Mal Mevzuatı vb. resmi eğitimlere, Bilgisayar İşletmenliği ve Programcılık, NLP
Uzmanlığı, Beden Dili Uzmanlığı, İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı, Zaman Yönetimi Uzmanlığı, Protokol ve
Sosyal Davranış Kuralları, Liderlik ve Takım Çalışması, Proje Yönetimi, Kriz Yönetimi, Kamu Taşınmazlarının 
Yönetimi, Taşınmaz Hukuku, TODAİE Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması,
MEMURİYET SAFAHATI
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı                                                       (1989-2012)
ASPB-Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.-Şef                                                                     (04.01.2012-02.04.2013)
ASPB- Destek Hizmetleri D. Bşk.-Genel Evrak Hizmetleri-Birim Sorumlusu              (02.04.2013-01.06.2014)
Yalova ASP İl Müdürlüğü-İl Müdür Yardımcısı                                                             (02.06.2014-23.06.2014)
ASPB - Destek H.D. Bşk.-Genel Evrak Hizmetleri-Şube Müdürü                                 (30.06.2014-19.09.2014)
ASPB - Destek H.D. Bşk.-Koruma ve Güvenlik Hiz. Birimi-Şube Müdürü                  (19.09.2014-29.04.2015)
ASPB - Destek H.D. Bşk.-Tedarik ve Satınalma Hiz. Birimi-Şube Müdürü                  (29.04.2015-05.10.2015)
ASPB - Destek H.D. Bşk.-Başkan Yardımcısı                                                                (29.04.2015-16.10.2015)
ASPB - Destek H.D. Bşk.-Ulaştırma ve Araç Hiz. Birimi-Şube Müdürü                       (16.10.2015-17.12.2016)
ASPB - Destek H.D. Bşk.-Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü                    (18.01.2016-...)
TAHSİL DURUMU 
Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi (1988)
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü                  (Lisans-30.06.1998)
Anadolu Üniversitesi İlahiyat                                                                                         (Ön lisans-05.06.2006)
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme ABD                       (Y. Lisans-18.09.2014)
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme ABD                        (Doktora-Öğrenci)