Genel Evrak Hizmetleri Birimi Görevleri

  1. Bakanlığa gelen ve işlem görmesi gereken evrakı usulüne uygun bir şekilde elektronik ortama kaydetmek, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,
  2. Bakanlıktan çıkan evrakların gerek elektronik ortamda, gerekse fiziki olarak kaydedilerek gönderilmesini sağlamak,
  3. Önemine binaen Makama arz edilmesi gereken evrakı, Makama arz etmek, muhtevalarına göre ilgili birime teslimini sağlamak,
  4. Bakanlık adına gelen paket, koli ve zimmetli evrakı posta veya kargo servislerinden teslim alarak ilgili yerlere iletmek,