Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE: 15- Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddeleri çerçevesindeki görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
a)  Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sisteminden geçirmek,
b)  Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri vb. etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından vb. güvenlik sistemlerinden geçirmek,
c)  4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre yakalama emri üzerine gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
ç)  Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalamak ve aramak,
d) Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek,
e)  Şüpheli görülen hususları genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, ihbar etmek,
f)  Güvenlik kameralarının izlenmesi, kayıt sisteminin kurulması, cihazların her daim kayıt alacak şekilde eksiksiz çalıştığının takibi,
g)  Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak,
ğ)  Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak,
h)  Olay yeri ve delillerini ilgili mevzuat çerçevesinde korumak ve ilgililere teslim etmek,
ı)   22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 64 üncü maddesine, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesine göre zor kullanmak,  
i)   Bakanlık otoparkına gelen araçların giriş ve çıkışlarını kontrol ederek, araçların düzenli park etmelerini sağlamak,
j)   Bakanlık hizmet binalarının koruyucu güvenlik denetimlerinin ve eksikliklerinin ilgili birimlere bildirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
k) Bakanlık binası iç ve dış güvenlik önlemleri için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununa göre 24 saat hizmet esası ile hizmet vermek,
l) Bakanlık personelinin kimlik kartı tanımlama ve takibine ait iş ve işlemleri yapmak,
m) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.