Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi Görevleri

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
MADDE: 16 - Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Biriminin görevleri şunlardır;     
  1. Sivil Savunma Planlarını hazırlamak,
  2. Planlanan işlerin gerçekleştirilmesi, değişiklik ve yeniliklerin işlenmesi, gereğinde uygulanması takip ve tedbirini sağlamak,
  3. Gerekli sivil savunma tesis ve malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutlarının bakım ve korumalarını takip etmek,
  4. Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,
  5. Sivil Savunma hizmetlerinin lüzumu ödeneklerinin bütçeye konulması, konulanların sarf yerlerini teklif tespit ve takip etmek,
  6. Sivil savunma uzmanlığı birimi için çalışma raporları hazırlamak,
  7. Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun sekretaryasını ve koordinasyonunu yapmak,
  8. İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatının uygulanması konusunda merkez ve taşra teşkilatına rehberlik yapmak,
  9. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.