Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi Görevleri

  1. Sivil Savunma Planları hazırlamak,
  2. Planlanan işlerin gerçekleştirilmesi, değişiklik ve yeniliklerin işlenmesi, gereğinde uygulanması takip ve tedbirini sağlamak,
  3. Gerekli sivil savunma tesis ve malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutlarının bakım ve korumalarını takip etmek,
  4. Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak,
  5. Sivil Savunma hizmetlerinin lüzumu ödeneklerinin bütçeye konulması, konulanların sarf yerlerini teklif tespit ve takip etmek,
  6. Sivil savunma uzmanlığı birimi için çalışma raporları hazırlamak,