Teknik Hizmetler Birimi Görevleri

  1. Merkez teşkilatı birimlerinin ortak kullanımında olan asansörler, klimalar ve kazan dairesinin onarımlarına ilişkin keşif raporlarını hazırlamak, peri yodik bakımlarının yapılmasını takip ve kontrol etmek, iş bitiminde tamam landığına dair muayene ifa raporlarını düzenlemek ve sonuçlandırmak,
  2. Bakanlık merkez birimlerinde kullanılan ve onarım ihtiyacı doğan cihaz, makine ve teçhizatın veya gerekli parçalarının değiştirilmesi ve satın alınması amacıyla teknik personelce keşif raporlarının hazırlanmasını sağlamak, malzemenin teminine dair işlemlerin koordine etmek,
  3. Merkez teşkilatı birimlerine ait her türlü elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi ve bakımlarına ilişkin işlemleri yapmak,
  4. Merkez birimlerin her türlü boya, tadilat, tefrişat ve marangozluk hizmetlerini yürütmek, yapılması gereken bakım ve onarımları yapmak,
  5. Merkez teşkilatı hizmet binalarındaki makine ve techizatların aylık , yıllık bakımlarını yapmak, arızalara müdahale etmek, yetkili firmalarla bakım sözleşmesi yapmak,
  6. Daire Başkanlığınca yapılan onarım ihalelerinde kontrol teşkilatına yardımcı olmak, geçici ve  kesin kabulü arasında geçen süre içerisinde yapılan imalatların çalışması hakkında kontrol teşkilatını bilgilendirmek, yapım veya onarım işinin bitirilmesine mütakip yapılan işleri teslim almak,
  7. Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde kullanılan her türlü mekanik elektrik veya elektronik makine ve cihazların (Bilgisayar, yazıcılar, fotokopi makinası, telefon, asansör, vb.) onarım ve bakımlarına ilişkin ilk müdahaleyi yapmak, onarılması veya yenilenmesi hususunda keşif raporları hazırlanmasını talep etmek, iş bitiminde işin tamamlandığına dair muayene ifa raporlarını düzenlemek veya sonuçlandırmak,