Ulaştırma ve Araç Hizmetleri Birimi Görevleri

  1. Bakanlık merkez teşkilatında kullanılan taşıtların tahsisi, görevlendirilmesi, periyodik bakımı, onarımı, parça temini ve yakıt ihtiyacının karşılanması,
  2. Bakanlık hizmetleri için geçici araç görevlendirilmelerine dair işlemleri yapmak ve takip etmek,
  3. Bakanlık personel ulaşımını sevk ve idaresini sağlamak,
  4. Bakanlık merkez teşkilatında bulunan taşıtların trafik tescil, plaka, sigorta işlemlerini sonuçlandırmak, trafik kazalarına ilişkin işlemleri takip etmek,
  5. Bakanlık mesai saatleri harici hizmetlerinin yürütülmesi bakımından mesai saati harici görev yapacak nöbetçi personelin görevlendirilmesi, sevk ve idaresi ile her türlü idari ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
  6. Garaj Amiri görevlendirilmesi için Daire Başkanına teklifte bulunmak,