2018 Yılı Lojman Puantaj Listeleri

Bakanlığımız “2018 Yılı Görev Tahsisli Lojman listesi”, “2018 Yılı Sıra Tahsisli Lojman listesi” ve "Daha Önce Lojmandan Yararlananlar Listesi" son hali güncellenerek ekte sunulmuştur.