Bakanlık Taşınmaz Envanter Sistemi Veri Girişi-10.08.2016 (Kiralıklar için yalnızca kuruluş formu doldurulacak ve tüm tablolar İl Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir)

-Bakanlığımızın hizmetlerinde kullanılan taşınmazlarla ilgili olarak Envanter ve Yatırım Takip Sistemi için program kurulacaktır.           
 
-Bu program kapsamında, Bakanlığımız kullanımında olan arsa ve kuruluş envanter bilgilerinin güncellenmesi, yatırım, onarım ve bütçe takibinin yapılması hedeflenmektedir. 
 
-Bu nedenle programın arsa ve kuruluş envanter altyapısı oluşturma hazırlıkları için; İl Müdürlüğünüz kullanımında olan tüm taşınmazlar hakkındaki (tahsis, kira, bağış..vb) bilgileri doldurulacaktır.
 
-Bilgilerin doldurulmasında kılavuzlardaki açıklamalar kullanılacaktır,
 
-Bu bölümde yayınlanan excel tabloları farklı kaydedilerek her bir arsa ve kuruluş için ayrı ayrı doldurularak elektronik ( excel) ortamda, Hakan.Tan@aile.gov.tr ve gul.marasli@aile.gov.tr adreslerine e-mail olarak gönderilecektir.
 
-Ayrıca mail ile gönderilen bilgilerin onaylı örnekleri üst yazı ekinde Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığına 02.09.2016 tarihine kadar gönderilecektir.
 
-Yatırım, Onarım ve Bütçe bilgileri daha sonra istenecektir.
 
-Sorularınızı Hakan.Tan@aile.gov.tr ve gul.marasli@aile.gov.tr adreslerine e-mail olarak göndermeniz durumunda cevap verilecektir.


81 İl Taşınmaz Sistemi Üst Yazısı


KLAVUZ-1 ARSA (PDF)

BOŞ EXCEL-1 ARSA 

KLAVUZ-2 KURULUŞ (PDF) 

BOŞ EXCEL-2 KURULUŞ