2016 Yılı Lojman Puantaj Listeleri Yayınlanmıştır

Bakanlığımız “2016 Yılı Görev Tahsisli Lojman listesi”,  “2016 Yılı Sıra Tahsisli Lojman listesi” ve "Daha Önce Lojmandan Yararlananlar Listesi" son hali güncellenerek ekte sunulmuştur.
Herhangi bir başvuru halinde 5190 no’lu telefona bildirilmesi gerekmektedir.


2016 Yılı Görev Tahsisli Puantaj Listesi
2016 Yılı Sıra Tahsisli Puantaj Listesi

Daha Önce Lojmandan Yararlananlar Listesi