Daire Başkanımız Sayın Osman SAĞ Beyin Teşrifleri ile Hizmet Alımı Personelimiz Ödüllendirildi

Kurumumuz Hizmet Alımı Personelimizden on iki çalışanımıza yapılan değerlendirmeler sonucu olumlu katkılarından dolayı Daire Başkanımız Osman SAĞ Beyin teşrifleri ile teşekkür yazısı verilmiş olup, bundan sonraki hizmetlerinde başarılarının artarak devamı temennisinde bulunulmuştur.
Bundan sonraki çalışmalarında ve olumlu katkılarında her branşta çalışan personelimizin de ödüllendirileceği hususunu tüm Hizmet Alımı Personelimizin dikkatine sunarız.

Veri Hazırlama ve Tasnif Personeli Temizlik Hizmet Personeli
Sümeyra KARADEMİR Ecevit KOÇAK
Murat SAVAŞ Süleyman NALBAT
Erdinç YILMAZ Fadime AKDOĞAN
Meral KÜÇÜKDERE Zekeriya ÜNVER
Selahattin ÇALIŞKAN Yıldız SALTIK
Merve ALANYALOĞLU Bahri TEKİN