2018 Yılı Lojman Puantaj Listeleri

24 Kasım 2016Paylaş
a-A+
Bakanlığımız “2018 Yılı Görev Tahsisli Lojman listesi”, “2018 Yılı Sıra Tahsisli Lojman listesi” ve "Daha Önce Lojmandan Yararlananlar Listesi" son hali güncellenerek ekte sunulmuştur. Herhangi bir başvuru halinde 5192 no’lu telefona bildirilmesi gerekmektedir.

2018 Yılı Görev Tahsisli Puantaj Listesi
2018 Yılı Sıra Tahsisli Puantaj Listesi
Daha Önce Lojmandan Yararlananlar Listesi