Lojman İşlemleri

Lojman Listesi

Bakanlığımız “2018 Yılı Görev Tahsisli Lojman listesi”, “2018 Yılı Sıra Tahsisli Lojman listesi” ve "Daha Önce Lojmandan Yararlananlar Listesi" son hali güncellenerek ekte sunulmuştur.

Herhangi bir başvuru halinde 5192 no’lu telefona bildirilmesi gerekmektedir.

Kamu Konutları Sunumuna İlişkin Bilgilendirme

Konut tahsisi isteyen Bakanlığımız personelinin yaptığı başvurular üzerine Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli 4 sayılı cetveldeki puanlar dikkate alınarak her yıl Ocak ayı içerisinde gerekli değerlendirmeler yapılarak puan listeleri (Görev Tahsisli Puan Listesi, Sıra Tahsisli Puan Listesi) oluşturulmaktadır. Yıl içerisinde boşalan konutlar için puan listeleri baz alınarak personelimize sunumlar yapılmaktadır.

Ancak puan listelerinde de görüleceği üzere kamu konutunda oturmak isteyen Bakanlığımız personelinin sayısı hayli yüksek bulunmaktadır. Boşalan her bir kamu konutu için listede alan personele sırayla sunumlar yapılmaktadır.

Personelin haberdar edilmesi, konutu görmesi, olumlu ya da olumsuz karar vererek dönüş yapması gibi süreçler belirli bir zamanı almaktadır. Personelin izinli olması, görevli olması ya da hemen dönüş yapılamaması gibi durumlarda süreç daha da uzamaktadır. Bu durum her bir personel için tekrar ettiğinde toplamda günlerce devam eden bir sunum süreci yaşanmaktadır.

Oysaki İlgili yönetmelik hükümlerine göre konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekmektedir.

Puan cetvelinde yer alan personelimizin, bu durumu göz önünde bulundurarak; kendisinden sonra sıra bekleyen diğer personelin bulunduğu, sunum süresinin yönetmelikle sınırlandırıldığı bilinciyle,  Başkanlığımızdan yapılan konut sunumlarına hızlı bir şekilde cevap verilmesi yönünde gerekli hassasiyeti göstererek lojmanı alıp almama konusundaki kararını kendisine verilen süre içerisinde Başkanlığımıza bildirmesi önem arz etmektedir. 

Konutlarda Oturanlarca Karşılanacak Giderler

(EK:4)

KONUTLARDA OTURANLARCA KARŞILANACAK GİDERLER

Sıra No Gider

1 Kırılan camların yenilenmesi,

2 Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi)

3 Süpürgelik ve alınlıkların onarımı,

4 Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı,

5 Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı,

6 Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi,

7 Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı,

8 PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı,

9 Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı,

10 Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi,

11 Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi,

12 Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi,

13 Su tesisatının bakımı,

14 Lavabo onarımı,

15 Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

16 Duş teknesi ve küvet onarımı,

17 Duşakabin bakım, onarım ve yenilenmesi,

18 Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi,

19 Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı- onarımı ve değiştirilmesi

20 Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi,

21 Termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı,

22 Elektrik tesisatının bakımı,

23 Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi,

24 Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi,

25 Aspiratör bakım ve onarımı,

26 Boya ve badana yapılması, (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere)

27 Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri,

28 Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri,

29 Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri,

30 Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması,

31 Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları,

32 Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı,

33 Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,

34 Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları,

35 Çatı arası temizliklerinin yapılması,

36 Baca temizliği yapılması,

Lojman Tahsis Onayı

Bakanlığımız lojmanlarının yönetmeliğine ilişkin Müsteşarlık makamından alınan Lojman Tahsis Onayı yayınlanmıştır.


2018 Yılı Lojman Talebi Başvuruları Yazısı

2018 Yılı İtibariyle Lojman talep başvuruları ile ilgili yazımız aşağıdadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz.